Login  Sign-Up  Contact-Us 
 
 


General Chairs
General Co-Chairs
Conference Chairs
Conference Co-chairs
Organizing Chairs
Program Chairs
Secretary
   
Committee Committee > Committee
Committee
General Chairs
  Prof. Dongyoung Jang (Seoultech, Korea)
  Prof. Dongming Guo (Dalian Univ. of Technol., China)

General Co-Chairs
  Prof. Minyang Yang (KAIST, Korea)
  Dr. Jongkweon Park (KIMM, Korea)

Conference Chairs
  Prof. Soohun Lee (Ajou Univ., Korea)
  Prof. Jun Ni (Shanghai Jiao Tong Univ., China)

Conference Co-Chairs
  Prof. Seogyoung Han (Hanyang Univ., Korea)
  Prof. Shinill Kang (Yonsei Univ., Korea)
  Prof. Byeong Hee Kim (Kangwon Nat. Univ., Korea)
  Dr. Nakkyu Lee (KITECH, Korea)
  Prof. Heeyoung Maeng (Seoultech, Korea)
  Prof. Hang Gao (Dalian Univ. of Technol., China)
  Prof. Bi Zhang (Dalian Univ. of Technol., China)

Organizing Committee
  International Organizing Chairs
  Prof. Sang Won Lee (Sungkyunkwan Univ., Korea)
  Prof. Chuanzhen Huang (Shandong Univ., China)
  International Organizing Committee
  Prof. Ming Chen (Shanghai Jiao Tong Univ., China)
  Prof. Wuyi Chen (Beihang Univ., China)
  Dr. Ho Choi (RIST, Korea)
  Secretary General Kyung Hwa Choi (CAD&Graphics, Korea)
  Prof. Jinwei Fan (Beijing Univ. of Tech., China)
  Prof. Fengzhou Fang (Tianjin Univ., China)
  Prof. Yadong Gong (Northeast Univ., China
  Prof. Sung Hyun Han (Kyungnam Univ., Korea)
  Prof. Ning He (Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China)
  Prof. Jun Hee Hong (Chungnam Nat. Univ., Korea)
  Dr. Jin Hyeok Jeng (Samsung Electro-Mechanics, Korea)
  Prof. Kyuwon Jeong (Chungbuk Nat. Univ., Korea)
  Vice-Pres. Sang Yong Jo (KOMMA, Korea)
  Prof. Bingfeng Ju (Zhejiang Univ., China)
  Prof. Martin Jun (Victoria Univ., Canada)
  Dr. Chang Hun Kim (KEIT, Korea)
  Dr. Chang Ju Kim (KIMM, Korea)
  Prof. Hong Gun Kim (Jeonju Univ., Korea)
  Prof. Hong Seok Kim (Seoultech, Korea)
  Prof. Jaeyeol Kim (Chosun Univ., Korea)
  Dr. Seong Jae Kim (KIAT, Korea)
  Prof. Seongkeol Kim (Seoultech, Korea)
  Prof. Taejung Kim (Dankook Univ., Korea)
  Prof. Deug Woo Lee (Pusan Nat. Univ., Korea)
  Prof. Hocheol Lee (Hanbat Univ., Korea)
  Prof. Seoung Soo Lee (Konkuk Univ., Korea)
  Prof. Sinyoung Lee (Kunsan Univ., Korea)
  Prof. Xianli Liu (Harbin Univ. of Tech., China)
  Prof. Zhanqiang Liu (Shandong Univ., China)
  Prof. Xuesong Mei (Xi’an Jiaotong Univ., China)
  Director, Dong Ho Moon (KOMMA, Korea)
  Prof. Hong-Seok Park (Ulsan Univ., Korea)
  Dr. Kyung-Hee Park (KITECH, Korea)
  Prof. Simon Park (Univ. of Calgary, Canada)
  Dr. Seungkook Ro (KIMM, Korea)
  C.E.O. Hong-Suk Seo (Samchully Machinery Co., Ltd., Korea)
  Prof. Yong Tang (South China Univ. of Tech., China)
  Prof. Liping Wang (Tsinghua Univ., China)
  Prof. Shilong Wang (Chongqing Univ., China)
  Mr. Xixing Wu (Chinese Production Engineering Institution(CMES), China)
  Prof. Xipeng Xu (Huaqiao Univ., China)
  Prof. Jaewoong Youn (Daegu Univ., Korea)
  Prof. Julong Yuan (Zhejiang Univ. of Tech., China)
  Prof. Feihu Zhang (Harbin Institute of Tech., China)
  Prof. Zhongrong Zhou (Southwest Jiaotong Univ., China)
 
Program Committee
  International Program Chairs
  Prof. Min Sung Hong (Ajou Univ., Korea)
  Prof. Hang Gao (Dalian Univ. of Technol., China)
  International Program Committee
  Dr. Sung-Hak Cho (KIMM, Korea)
  Prof. Sungchul Jee (Dankook Univ., Korea)
  Prof. Lan Jiang (Beijing Institute of Tech., China)
  Prof. Chan Seong Jun (Yonsei Univ., Korea)
  Prof. Hyo-il Jung (Yonsei Univ., Korea)
  Prof. Renke Kang (Dalian Univ. of Technol., China)
  Prof. Shin-Jae Kang (Chonbuk Nat. Univ., Korea)
  Prof. Seung Hwan Ko (Seoul Nat. Univ., Korea)
  Prof. Kyung-Chang Lee (Pukyong Nat. Univ., Korea)
  Dr. Seokwoo Lee (KITECH, Korea)
  Dr. Taik-Min Lee (KIMM, Korea)
  Prof. Shengyi Li (National Univ. of Defense Tech., China)
  Prof. Tichen Li (Xi’an Jiaotong Univ., China)
  Prof. Wenhe Liao (Nanjing Univ. of Sci. and Tech., China)
  Dr. Dongha Lim (KITECH, Korea)
  Prof. Qiang Liu (Beihang Univ., China)
  Dr. Gyunmyeong Park (KITECH, Korea)
  Prof. Inkyu Park (KAIST, Korea)
  Prof. Jeong Woo Park (Chosun Univ., Korea)
  Prof. Sangho Park (Chungnam Nat. Univ., Korea)
  Prof. Datong Qin (Chongqing Univ., China)
  Prof. Tielin Shi (Huazhong Univ. of Tech., China)
  Prof. Shandong Tu (East China Univ. of Sci. and Tech., China)
  Prof. Chengyong Wang (Guangdong Univ. of Tech., China)
  Prof. Taiyong Wang (Tianjin Univ., China)
  Prof. Wei Xia (South China Univ. of Tech., China)
  Prof. Jiuhua Xu (Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics, China)
  Prof. Yingxue Yao (Harbin Institute of Tech., China)
  Prof. Weizheng Yuan (Northwestern Polytechnic. Univ., China)
  Prof. Wansheng Zhao (Shanghai Jiaotong Univ., China)
  Prof. Li Zheng (Tsinghua Univ., China)
  Prof. Zhixiong Zhou (Hunan Univ., China)

Secretary
  Contact Information
Sacretariat : Ji Sook Kim and Min Seol
The Korean Society of Manufacturing Technology Engineers
(04323) A - 1206 Centreville Asterium Seoul, 372, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : +82-(0)2-501-9172, +82-(0)2-310-9172 FAX : +82-(0)2-501-9173 General E-mail : icmte@ksmte.kr
ICMTE 2016 Secretariat: The Korean Society of Manufacturing Technology Engineers
(04323) A - 1206 Centreville Asterium Seoul, 372, Hangang-daero, Yongsan-gu, Seoul, Korea
TEL : +82-(0)2-501-9172, +82-(0)2-310-9172   FAX : +82-(0)2-501-9173     E-mail : icmte@ksmte.kr
Copyright ⓒ The Korean Society of Manufacturing Technology Engineers, All rights reserved.